František Kunst
Principál a zakladatel souboru

Čestné uznání Františku KunstoviZmatkařské inscenace:

1994 Rudi Strahl JAKO PRALIDÉ ... - Muž

1995 Jan Drda HRÁTKY S ČERTEM - Čert

1996 Miroslav Večerka DESET STATEČNÝCH aneb
TOHLE UŽ NIKDY NEHRAJ, STAŇO
- Primář

1997 Miroslav Večerka ALBUM A.P.ČECHOVA -soudce Rebrotěsov

1998 Jiří Hubač GENERÁLKA - generál Popleton

1999 Armand Salacrou PŘÍLIŠ POČESTNÁ ŽENA - Robert

2000 Bertold Brecht SVATBA - Otec nevěsty

2001 Ó ELIDO...! aneb JAK TO DOOPRAVDY BYLO S HERKULEM - Augiáš, prezident Elidy

2002 Božena Němcová, Petr Žák BABIČKA - Mlynář, sbor

2003 Miloš Stránský, Vladimír Vlolf PAROHY NA OBJEDNÁVKU - Poupě, šéf detektivní kanceláře

2004 Alois Jirásek, Petr Žák ZE STARÝCH POVĚSTÍ - Praotec Čech, Kunstislav a Kunstimil Františkovi

2004 Maurice Henneguin PROLHANÁ KETTY - zvuk

2006 Miloš Stránský BRATRSTVO PEKELNÝCH ANDĚLŮ - světla

2007 Ingvar Ambjörnsen, Axel Hellstenius, Peter Naess
ELLING A KJELL BJARNE aneb CHVÁLA BLÁZNOVSTVÍ
- Frank

2008 Pierre Barillet, Jean Pierre Grédy KVĚT KAKTUSU - světla

2008
Hlavní role v
dokumentu filmové akademie
Miroslava Ondříčka v Písku

7 let nevystoupil z auta
2009 Isabelle Doré CESAR A DRANA - zvuk

2010 Marc Camoletti NA SPRÁVNÉ ADRESE -
technická spolupráce

2011 Mario Geraldi ZLOMATKA - světla

2013 Normann Robbins HROBKA S VYHLÍDKOU - Hamilton Penworthy

2014 Jim Cartwright DVA - technická spolupráce

2015 Shelagh Stephenson VZPOMÍNKY NA VODĚ - Mike

2018 František Zborník Skřivani už jen v Shakespearovi - scénická poznámka, světla