Jiří Musil
Zakládající člen souboru a nej, nej Zmatkař
vedoucí výpravyZmatkařské inscenace:

1994 Rudi Strahl JAKO PRALIDÉ ... - 1. Opičák

1995 Jan Drda HRÁTKY S ČERTEM - Loupežník Sarkafarka

1996 Miroslav Večerka DESET STATEČNÝCH aneb
TOHLE UŽ NIKDY NEHRAJ, STAŇO
- Limonádový Joe, Gangster

1997 Miroslav Večerka ALBUM A.P.ČECHOVA -Flečar, Zločinec, Kuchař

1998 Jiří Hubač GENERÁLKA - generál Gourgaut:

1999 Armand Salacrou PŘÍLIŠ POČESTNÁ ŽENA - Roger

2000 Bertold Brecht SVATBA - Muž

2001 Ó ELIDO...! aneb JAK TO DOOPRAVDY BYLO S HERKULEM - Kambyses, čeledín a poslanec

2002 Božena Němcová, Petr Žák BABIČKA - Kudrnovic rodina, sbor

2004 Alois Jirásek, Petr Žák ZE STARÝCH POVĚSTÍ - Neklan Kníže, Musilín Jirků

2004 Maurice Henneguin PROLHANÁ KETTY - Číšník

2007 Ingvar Ambjörnsen, Axel Hellstenius, Peter Naess
ELLING A KJELL BJARNE aneb CHVÁLA BLÁZNOVSTVÍ
- Číšník

2008 Pierre Barillet, Jean Pierre Grédy KVĚT KAKTUSU - Julien

2010 Marc Camoletti Na srávné adrese - Paul

2013 Normann Robbins HROBKA S VYHLÍDKOU - Marcus