Martin Kunst
První syn
principála a zakladatele souboruZmatkařské inscenace:

2002 Božena Němcová, Petr Žák BABIČKA - Vilímek

2004 Alois Jirásek, Petr Žák ZE STARÝCH POVĚSTÍ - dětská role

2007 Ingvar Ambjörnsen, Axel Hellstenius, Peter Naess
ELLING A KJELL BJARNE aneb CHVÁLA BLÁZNOVSTVÍ
- Pepř
(Na doporučení odborných porot divadelních festivalů, byly zrušeny dětské role koček Pepř a Slánka)

2009 Isabelle Doré CESAR A DRANA - světla

2010 Marc Camoletti NA SPRÁVNÉ ADRESE -
světla

2011 Mario Geraldi ZLOMATKA - světla

2013 Normann Robbins HROBKA S VYHLÍDKOU - světla

2014 Jim Cartwright DVA - světla

2015 Shelagh Stephenson VZPOMÍNKY NA VODĚ - světla

2018 František Zborník Skřivani už jen v Shakespearovi - světla