Martin KunstZmatkařské inscenace:

2002 Božena Němcová, Petr Žák BABIČKA - Vilímek

2004 Alois Jirásek, Petr Žák ZE STARÝCH POVĚSTÍ - dětská role

2009 Isabelle Doré CESAR A DRANA - světla

2011 Mario Geraldi ZLOMATKA - světla