Ladislav Valeš
Neustále hostující režisér ze souboru
Rádobydivadla KlapýZmatkařské inscenace:

2007 Ingvar Ambjörnsen, Axel Hellstenius, Peter Naess
ELLING A KJELL BJARNE aneb CHVÁLA BLÁZNOVSTVÍ
- režie

2014 Jim Cartwright DVA - režie

2015 Shelagh Stephenson VZPOMÍNKY NA VODĚ - režie